проект:   жилищен комплекс
място:     м. „ВЕЦ-Симеоново“
клиент:    ч.л.
фаза:       в строеж
дата:       2008 г.
съвместно с к.арх. Р. Гарибска и к.арх. Е.Влахова