проект:   административна сграда и жилищен комплекс - кв.Дървеница