проект:   анализ на застрояването на жилищен комплекс в район Искър