проект:   къща С
място:     п-л 500м2, с. Бистрица
клиент:    частен
фаза:       работен проект
дата:       2012 г.