проект:   търговски комплекс-вариант2
място:     р. Искър, м. Караулката
клиент:    София Билдинг Къмпъни
фаза:       предпроектни проучвания
дата:       2007 г.