проект:   жилищен комплекс „Луна“
място:     ж.к. Студентски град, кв. 48
клиент:    Бг-продъкшън
фаза:       в строеж
дата:       2008 г.
В този проект предизвикателството беше формата на парцела- силно начупен, неправилен многоъгълник, която овладяхме с помоща на дъгата и запазихме сравнително проста и изчистена фасада.

В план също бе овладяно, така че да не се получат неудобни за обзавеждане пространства.

съвместно с к.арх. Р. Гарибска и к.арх. Е.Влахова