проект:   апартамент 1
място:     ...
клиент:    ч.л.
фаза:       ...
дата:       2011 г.