проект:   жилищна сграда 2
място:     ж.к. Лозенец
клиент:    ч.л.
фаза:       в строеж
дата:       2006 г.
съвместно с к.арх. Е. Влахова