проект:   логистичен център
място:     с. Чепинци
клиент:    ч.л.
фаза:       предпроектни проучвания
дата:       2008 г.