проект:   visa application office - интериор
място:     гр. София, ул. Княз Борис
клиент:    ИОМ
фаза:       в процес на изпълнение
дата:       2013 г.