проект:   административна сграда
място:     ж.к. Младост
клиент:    ч.л.
фаза:       идеен проект
дата:       2008 г.