проект:   жилищен комплекс „Цариградски“
място:     р. Искър, м. Караулката, кв.3, кв.4, кв.30
клиент:    София Билдинг Къмпъни
фаза:       построени-кв.3, кв.4, в сроеж-кв.30
дата:       2005 г.-2007 г.
съвместно с арх. Г Гитева, к.арх.Р.Гарибска и к.арх.Е.Влахова